Máte záujem o naše služby? Pripravili sme pre Vás formulár požiadavky na cenovú ponuku, do ktorého stačí vyplniť len potrebné údaje. Po jeho vyplnení Vám obratom zašleme hotovú cenovú ponuku podľa Vami zadaných kritérií...
FORMULÁR

LOKORAIL, a.s. je dynamickou dopravno-prepravnou spoločnosťou, ktorá vznikla 05.10.2004. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie dopravných služieb na celoštátnych dráhach a prevádzkovanie vlečiek a dopravy na vlečkách.

Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti železničnej dopravy a prepravy je skúsená zamestnanecká základňa, rovnako aj vybavenie hnacími dráhovými vozidlami nezávislej i závislej (jednosmernej a striedavej) trakcie. A preto si môžete byť istí, že ste svoj tovar zverili do rúk spoločnosti s dlhodobými skúsenosťami v tomto obore.

Za účelom vytvorenia korektného zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom sú vytvorené Obchodno-prepravné podmienky, ktoré tento vzťah upravujú a stanovujú povinnosti a práva oboch zmluvných strán
DOWNLOAD

CertifikatSpoločnosť LOKORAIL, a.s. je držiteľom ISO 9001:2008 na nasledovné produkty:

  • Preprava ucelených vlakov
  • Vlečkové služby

Zavádzanie, udržiavanie a rozširovanie systému manažérstva kvality je náročný a zdĺhavý proces, ktorý nás zaväzuje k neustálemu vylepšovaniu procesu v oblasti certifikovaných produktov, sledovaniu a vyhodnocovaniu spokojnosti zákazníkov a vykonávaniu opatrení na základe výsledkov prieskumov. Taktiež spoločnosť dbá na odborný rast a bezpečnosť zamestnancov, čo nám v plnej miere umožňuje plniť očakávania zákazníkov.