Máte záujem o naše služby? Pripravili sme pre Vás formulár požiadavky na cenovú ponuku, do ktorého stačí vyplniť len potrebné údaje. Po jeho vyplnení Vám obratom zašleme hotovú cenovú ponuku podľa Vami zadaných kritérií...
FORMULÁR

Profil spoločnosti

LokorailLOKORAIL, a.s. je dynamickou dopravno-prepravnou spoločnosťou, ktorá vznikla 05.10.2004. Jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie dopravných služieb na celoštátnych dráhach a prevádzkovanie vlečiek a dopravy na vlečkách.

Zárukou poskytovania kvalitných služieb v oblasti železničnej dopravy a prepravy je skúsená zamestnanecká základňa, rovnako aj vybavenie hnacími dráhovými vozidlami nezávislej i závislej (jednosmernej a striedavej) trakcie.

Personál spoločnosti, hnacie dráhové vozidlá a ostatné technické prostriedky spĺňajú všetky náležitosti stanovené legislatívou pre prevádzkovanie medzinárodnej prepravy, vnútroštátnej prepravy, pre prevádzkovanie dopravy na vlečkách a pre prevádzkovanie vlečiek .

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom prepravné a dopravné služby v pravidelnej i nepravidelnej nákladnej železničnej preprave tovaru, vrátane prepravy nebezpečného tovaru.