Przygotowaliśmy dla Państwa formularz - wniosek o określenie ceny, w którym wystarczy wypełnić niezbędne dane. Po jego wypełnieniu niezwłocznie odeślemy Państwu ofertę cenową zgodnie z wybranymi kryteriami.
FORMULARZ
Produkty  >  

Usługi na bocznicach

Eksploatacja bocznic i transport na bocznicach lub „Usługi na bocznicach”
Spółka oferuje pakiet usług na bocznicach, tj. zapewnia kompleksową obsługę bocznic i realizację czynności związanych z bocznicą w zakresie eksploatacji, transportu, spedycji i prawodawstwa:

 • transport po torach bocznicy,
 • utrzymanie wszystkich elementów torowiska, 
 • organizacja transportu na bocznicy,
 • zapewnienie działań zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Firma oferuje następujące usługi związane z eksploatacją bocznic:


Podstawianie – podstawianie wagonów z kolei ogólnopaństwowej na miejsce odstawienia na bocznicy zgodnie z czasowymi wymaganiami klienta.
Ruch na bocznicy – podstawianie wagonów z miejsca odstawienia na miejsca manipulacji na bocznicy oraz zapewnienie transportu na bocznicy. Zakres ruchu na bocznicy firma dostosowuje do potrzeb klienta.
Eksploatacja bocznicy – utrzymanie bocznicy, wykonywanie dozoru budowlanego i konserwacyjnego, organizacja transportu na bocznicy, zapewnienie przestrzegania postanowień obowiązujących przepisów Republiki Słowackiej – tworzenie odpowiednich przepisów wymaganych przy eksploatacji bocznicy, zapewnienie wszystkich elementów formalnych zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Słowackiej.
Pozostałe usługi na bocznicach – zamawianie wagonów, oznaczanie wagonów, plombowanie wagonów, sporządzanie dokumentów przewozowych, doradztwo w zakresie usług na bocznicach, dostarczenie personelu i urządzeń technologicznych zapewniających realizację działań na bocznicy.
Firma oferuje także częściowy outsourcing podporządkowany potrzebom klienta (doradztwo, personel, urządzenia technologiczne)

Co daje outsourcing w usługach na bocznicach?

 • Uproszczenie działań administracyjnych i wymagań technologicznych procesu produkcji.
 • Lepszą możliwość ukierunkowania firmy na core business.
 • Kompleksowy serwis w najlepszej jakości.
 • Realizację usług na bocznicy dostosowaną do czasowych wymagań klienta.
 • Ekologicznie bezpieczną eksploatację.
 • Maksymalną elastyczność.
 • Uproszczenie współpracy z przewoźnikami.
 • Niezawodnego i doświadczonego partnera.