Kontakty

LOKORAIL, a.s.
Horárska 12, 821 09 Bratislava

IČO: 36564443
DIČ: 2021892015
IČ DPH: SK2021892015

Bankové spojenie:
SK45 8130 0000 0020 0815 0109
Citibank Europe plc
Dvořákovo nábrežie 8
811 02 Bratislava

Kontakt:
tel.: (+421) 2 58 271 817
fax: (+421) 2 58 271 827

lokorail@lokorail.sk

Obchodné oddelenie:
tel.: (+421) 2 58 271 828

sales@lokorail.sk

Ekonomické oddelenie:
tel.: (+421) 2 58 271 826

ekonom@lokorail.sk

Dispečing Bratislava:
tel.: (+421) 918 993 222

dispo@lokorail.sk

Dispečing Košice:
tel.: (+421) 908 931 632

dispoke@lokorail.sk

 

 

Kontakt pre novinárov:
Petra Jamrichová,
komunikačná agentúra
Nextina
tel.: +421 904 094 487

petra@nextina.sk